Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Μεταποίηση και Εμπορεία Γεωργικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα ΠΑΑ μέτρο 132Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επιδοτεί επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό 100.000 € και άνω.

Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ.