Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων

Δημοσίευση : 30/01/2014 κατηγορία: Λοιπά Προγράμματα

Νέο πρόγραμμα επιδότησης 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην...

Συνέχεια

Πρόσκληση-80: Υποδομές Φροντίδας Παιδιών – ΚΩΔ.77

Δημοσίευση : 14/01/2013 κατηγορία: Λοιπά Προγράμματα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλεί τους ΟΤΑ Α’ βαθμού Περιφέρειας Κρήτης για...

Συνέχεια