ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Δημοσίευση : 22/02/2016 κατηγορία: Προγράμματα ΕΣΠΑ

...

Συνέχεια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοσίευση : 22/02/2016 κατηγορία: Προγράμματα ΕΣΠΑ

...

Συνέχεια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δημοσίευση : 22/02/2016 κατηγορία: Προγράμματα ΕΣΠΑ

...

Συνέχεια

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Δημοσίευση : 22/02/2016 κατηγορία: Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μπορούν να συμμετέχουν ...

Συνέχεια

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Δημοσίευση : 25/08/2013 κατηγορία: Προγράμματα ΕΣΠΑ

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνεται ότι...

Συνέχεια

Επιχορήγηση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Δημοσίευση : 31/01/2013 κατηγορία: Προγράμματα ΕΣΠΑ

Το παρόν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας...

Συνέχεια