ΥΠΕΚΑ: ομάδας εργασίας για την ελεγκτική λειτουργία στο Περιβάλλον

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης παρέστη σήμερα στην πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας «για τη σύνταξη νέου σχεδίου νόμου για την ελεγκτική λειτουργία» και κήρυξε την έναρξη εργασιών της.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι, μέσω κοινής βάσης και αντιμετώπισης των ελέγχων, αλλά και των κοινών κανόνων, να γίνονται αντικειμενικά και πιο γρήγορα οι σχετικοί έλεγχοι. Το ΥΠΕΚΑ στοχεύει μέσω της διαδικασίας αυτής να προκύψει μακροπρόθεσμα σημαντικό όφελος για την κοινωνία, μέσω κοινών και εκ των προτέρων γνωστών σε όλους κανόνων, της εμπέδωσης της ισονομίας αλλά και της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις, της διευκόλυνσης των επενδύσεων με την ταυτόχρονη προστασία του δημοσίου πλούτου και συμφέροντος.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης προέτρεψε την ομάδα εργασίας να καταλήξει σε ένα σχέδιο νόμου που θα είναι πρωτίστως δίκαιο, εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό. Να διέπεται δηλαδή από τις βασικές αρχές της κυβερνητικής πολιτικής, να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό δημοσιονομικό κόστος.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, βασικοί άξονες της προσπάθειας πρέπει να είναι ο καλύτερος συντονισμός και η αποτελεσματική συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών, η καθιέρωση προτύπων και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η ομάδα εργασίας στοχεύει, μεταξύ άλλων, να ομογενοποιηθούν και να τυποποιηθούν τόσο η μεθοδολογία ελέγχου όσο και η διαδικασία, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ο τρόπος εξαγωγής πορισμάτων σε ελέγχους και επιβολή ποινών.

Η θεσμική θωράκιση και ενοποίηση της ελεγκτικής λειτουργίας μέσα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου νόμου, υλοποιείται για πρώτη φορά από το ΥΠΕΚΑ. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης και αποτελεί μία νέα προσπάθεια ώστε να προχωρήσουμε σε έναν ορθολογικό και αποτελεσματικό ανασχεδιασμό διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρχών της ορθής διακυβέρνησης.