Παράταση υποβολής χορήγησης αδειών Χρήσης Νερού

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ανακοινώνει ότι, στις 17 Δεκεμβρίου 2012 παρατείνεται, μέχρι τις 15 Μαΐου 2013, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.