Πρόσκληση-80: Υποδομές Φροντίδας Παιδιών – ΚΩΔ.77

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλεί τους ΟΤΑ Α’ βαθμού Περιφέρειας Κρήτης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Προτεραιότητας 77: «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών». Στην παρούσα πρόσκληση μπορούν να ενταχθούν έργα που αφορούν σε δράσεις δημιουργίας, επέκτασης ή / και βελτίωσης κοινωνικών υποδομών (βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών). Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, τα αναγκαία έγγραφα καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης (συγκριτική αξιολόγηση) περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πρόσκληση
Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης
1η Τροποποίηση