Ανθρώπινο Δυναμικό

Το δυναμικό της εταιρίας μας, διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την επιστημονική του εμπειρία.
Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα της Ερμής Μελετητική, είναι επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας.

 • Νίκος Μανουσέλης. Οικονομολόγος ΑΣΟΕΕ
  Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομικού Τμήματος και ιδρυτικό στέλεχος Εταιρίας.
 • Κώστας Πρωτοπαπαδάκης. Χημικός Msc Έλεγχος Ποιότητας Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Διευθύνων Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Τμήματος και ιδρυτικό στέλεχος Εταιρίας
 • Κατερίνα Μουντάκη. Οικονομολόγος, Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς.
  Υπεύθυνη Επενδυτικών Έργων.
 • Κατερίνα Τζομπανάκη. Οικονομολόγος,Msc Financial Business & economics, University of Essex.
  Υπεύθυνη Οικονομοτεχνικών Προγραμμάτων & Μarketing
 • Γιάννης Δήμος. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, MEng Επιχειρησιακή Έρευνα.
  Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Μελετών
 • Γιώργος Πολιτάκης, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά.
  Υπεύθυνος Λογιστικού  & Φοροτεχνικού Ελέγχου
 • Σταυρούλα Περδικάρη. Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων
  Στέλεχος Λογιστηρίου

Από την ίδρυση της Εταιρίας το 1990, έχουμε αναπτύξει πλήρες δίκτυο συνεργασιών με διάφορες ειδικότητες επιστημονικού προσωπικού της Κρήτης, τον ΟΑΔΥΚ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και με γραφεία των Αθηνών.