Ταυτότητα

Η Ερμής Μελετητική ιδρύθηκε το 1986  με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες, την παροχή υπηρεσιών και μελετών σε θέματα οικονομοτεχνικής διαχείρισης και περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Η Ερμής Μελετητική είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητικών εταιριών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Διαθέτει τα παρακάτω πτυχία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΑΞΗ
3 – Οικονομικές Μελέτες Β
5 – Μελέτες Οργάνωσης & Επιχειρησιακής Έρευνας Α
17 – Χημικές Μελέτες Α
27- Περιβαλλοντικές Μελέτες Β

Ιδρυτικά μέλη είναι ο Ν. Μανουσέλης Οικονομολόγος και ο κ.Πρωτοπαπαδάκης Χημικός.