Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυση (ΜΜΕ)

Προκήρυξη του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ” – Οδηγός και Παραρτήματα

14/1/2013
Εκδόθηκε σήμερα 14/01/2013 ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα για το Πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ”.
Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.
Στα Σχετικά Αρχεία έχουν αναρτηθεί ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα.

Σχετικά αρχεία
Οδηγός Προγράμματος (PDF – 500,38 Kb)
Πρόσκληση-Παραρτήματα (ZIP – 3,2 Mb)