Στόχοι μας…

Η “ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ” είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης οι υπηρεσίες της εταιρείας μας συμβάλλουν στην διαχείρηση των αλλαγών, στην αναδιοργάνωση, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην εισαγωγή καινοτομιών και στο τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τόσο του ιδιωτικού όσο και δημόσιου τομέα.