Ασχολούμαστε με…

Η εταιρεία μας ασχολείται με τους εξής τομείς: Οικονομοτεχνικές Mελέτες Aναπτυξιακών Nόμων ιδιοτικών επιχειρήσεων, Μελέτες Περιβαλοντικών επιπτώσεων, Αναπτυξιακές Μελέτες, Μελέτες Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Μελέτες Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Μελέτες Μarketing