Διαχειριση Λυματων – Αποβλητων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έρχεται σε άμεση συνέργια με το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων που εφαρμόζει μια βιοτεχνία/βιομηχανία. Ο σωστός σχεδιασμός του συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων οποιασδήποτε κατάστασης, υγρά-στερεά-αέρια, εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία της μονάδας και διευκολύνει την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Η εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες μελέτης και σχεδιασμού οποιουδήποτε συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων κρίνεται ανά περίπτωση αναγκαίο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η γνώση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας των στελεχών της εταιρίας μας, δίνει την δυνατότητα για την άμεση υποβολή μελέτης για άδεια διάθεσης λυμάτων. Βάση του νέου νόμου περιβαλλοντικής αδειοδότηση η άδεια διάθεσης λυμάτων ενσωματώνεται στην έκδοση των περιβαλλοντικών όρων. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη ειδικών εκθέσεων και μελετών για την απαιτούμενη έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ & ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία ΚΥΑ 145116/2001 θεσπίζονται τέσσερις βασικές δυνατότητες επαχαρησιμοποιήσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων:

  • Άρδευση
  • Βιομηχανική χρήση
  • Τροφοδότηση/εμπλουτισμός υδροφορεών
  • Αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση

Αξιοποιήστε το επεξεργασμένο νερό βελτιώνοντας το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης σας. Η εταιρία μας, αναλαμβάνει την υποστήριξη του σχεδιασμού και την σύνταξης της ειδική μελέτης.