ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«ΒΑΣΙΚΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜμΕ»

ΔΡΑΣΗ 1η «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικέςτεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην […]

«ΒΑΣΙΚΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜμΕ»

ΔΡΑΣΗ 2η «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής καιτεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες […]

«ΒΑΣΙΚΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜμΕ»

Δράση 3η «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ»

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλέςλειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν […]

ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΣΠΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣ_new

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξησυγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ […]

ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΣΠΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣ_new

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξησυγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ […]