ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2023-12-MME-1080X1080

Nέα Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων […]

2023-12-TOURISM-1080X1080

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων […]

«ΒΑΣΙΚΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜμΕ»

ΔΡΑΣΗ 1η «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικέςτεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην […]

«ΒΑΣΙΚΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜμΕ»

ΔΡΑΣΗ 2η «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής καιτεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες […]

«ΒΑΣΙΚΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜμΕ»

Δράση 3η «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ»

Η εν λόγω δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλέςλειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν […]