ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2021 – 2027, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΤΕΠΙΧ).

 

Αναγνωρίζουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών μας μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στις εκάστοτε δράσεις.

 

Σας καθοδηγούμε για τη σωστή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου , σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές κάθε Δράσης.

 • ΕΣΠΑ 2021-2027
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Βιομηχανίες

Εστίαση

Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Ξενοδοχεία

Μεταποίηση

Βιοτεχνίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027

post1 (Large)

ΕΣΠΑ 2023: Επιδοτήσεις έως 75% – «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ»

Το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ» παρέχει ενισχύσεις έως 75% στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, […]

ACHIEVE_Team.jpeg

ΕΣΠΑ 2023: Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” για μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Επιδότηση έως 75% από το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση επενδύσεων σχετικά με την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών έξυπνης μεταποίησης, ρομποτικών συστημάτων […]

ΕΣΠΑ 2023: Επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: 200.001 € έως και 1.000.000 €.Ποσοστό επιδότησης: έως 50%, ανάλογα […]

post6

ΕΣΠΑ 2023: Χρηματοδότηση μέσω δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF)

Η χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ μπορεί να υποστηρίξει την επενδυτικά έργα από όλους τους τομείς, καθώς πρόκειται για δάνεια με […]

post3

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς […]

Μελέτες Επιδοτούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η Ερμής Μελετητική αναλαμβάνει την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών της σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα όπως είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Leader κ.α. αρχίζοντας με την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, την συλλογή των δικαιολογητικών του φακέλου και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης έχει τον πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του, προετοιμάζοντας δικαιολογητικά και τεχνικές εκθέσεις που μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα επιδοτήσεων, που τρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να ωφελήσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις, όπως είναι:

 • Νέες Επιχειρήσεις,
 • Αγροτικές επιδοτήσεις,
 • ΕΣΠΑ Τουρισμός,
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ για ανέργους,
 • ΕΣΠΑ για Ελεύθερους Επαγγελματίες,
 • ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις Εστίασης.
 • κ.α.

Ξενοδοχεία

Μεταποίηση

Βιοτεχνίες

Ξενοδοχεία

Μεταποίηση

Βιοτεχνίες