ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

από το 1986

Η εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ αποτελείται από μία ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία.
Δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ολόκληρου του φάσματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα.

Εκμεταλλευόμενη τα χρηματοδοτικά εργαλεία των επιδοτούμενων ευρωπαϊκών και κοινοτικών προγραμμάτων προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε υπό σύσταση, νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει μία νέα επιχειρηματική ιδέα ή να ενισχύσει την ρευστότητα της υφιστάμενης επιχείρησης και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της.

Η μακρόχρονη εμπειρία, η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική γνώση διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υλοποίηση των στόχων κάθε επιχείρησης.

TAYTOTHTA

Οργανόγραμμα Εταιρείας

Η ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1986  με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες, την παροχή υπηρεσιών και μελετών σε θέματα οικονομοτεχνικής διαχείρισης και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Η Ερμής Μελετητική είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητικών εταιριών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Διαθέτει τα παρακάτω πτυχία:

Κατηγορία Πτυχίου
Τάξη
3 – Οικονομικές Μελέτες
Β
5 – Μελέτες Οργάνωσης & Επιχειρησιακής Έρευνας
Α
17 – Χημικές Μελέτες
Α
27- Περιβαλλοντικές Μελέτες
Β

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Νέες Τεχνολογίες

Η ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ διαθέτει ιδιόκτητο γραφείο στο κέντρο της πόλης των Χανιών, στην οδό Α.Παπανδρέου 55.

Πρόκειται για κτίριο αναμορφωμένης κατοικίας του 1950, με ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της εποχής. Στον πρώτο όροφο, με έκταση 140τμ βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας μας. Ο χώρος απαρτίζεται σε έξι αίθουσες Γραφείων, και ένα γραφείο συσκέψεων 8 θέσεων.

Η Ερμής Μελετητική στηρίζεται ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες και για το λόγο αυτό επενδύει διαρκώς σε αυτές.